Nowa Era podręczniki

Dlaczego warto wybierać podręczniki Nowej Ery?

Wszelkie kryteria oceny podręczników wymagają analizy metod prezentacji treści. Podręczniki są zazwyczaj oceniane według trzech kryteriów:

  • poprzez tekst,
  • ilustracje i układ graficzny,
  • działania edukacyjne.

Dlatego też wszystkie te elementy powinny zostać poddane ocenie. Przed analizą każdego z nich warto rozważyć je jako złożony skład i ocenić relacje między nimi oraz możliwość wykorzystania każdej z nich do reprezentowania odrębnych części treści.

Jak podręczniki Nowej Ery przekazują określone treści?

Istnieją grupy informacji, które są łatwe do zrozumienia i poznania, gdy są wyrażone w formie graficznej. Tutaj można wymienić wszystkie typy relacji obiektów przestrzennych, przebieg procesów, w porządku chronologicznym zdarzeń, strukturę zjawisk lub strukturę obiektu. Wydawnictwa Nowa Era podręczniki wyrażają często konkretne informacje za pomocą mapy, wykresu lub tabel. W tych podręcznikach treści są wyrażane celnie także za pomocą tekstu, który opisuje dane zjawisko lub zachodzący proces. Wiedza tutaj jest spójna, a wszystkie elementy odnoszą się do siebie na zasadzie przyczynowej, funkcjonalnej lub chronologicznej zależności.

Jak aktywować ucznia za pomocą podręcznika Nowej Ery?

Są też momenty w procesie uczenia się, kiedy konieczne jest rozpoczęcie aktywowania ucznia. Należy sprawdzić, czy podręcznik prezentuje treść, czy może użyć jej do stworzenia większej ilości struktur lub opanowania konkretnej formy pracy. Narzędziem, przyczyniającym się do aktywnego włączania młodzieży w proces kształcenia, są podręczniki Nowej Ery, w których znajdują się wszelkiego rodzaju pytania i rekomendacje skierowane do odbiorcy książki. Odgrywają one rolę kontrolną i zachęcają ucznia do uczestnictwa. Ich obecność pomaga nauczycielowi w organizowaniu procesu nauczania przy aktywnym udziale ucznia.

Strona językowa podręczników Nowa Era

Niezwykle istotne dla czytelności tekstu danego podręcznika są następujące cechy: dostępność językowa, jak również zaangażowanie wyjaśniające i dydaktyczne oraz jakości samych tekstów. Na dostępność tekstu składa się głównie składnia, rodzaj słownictwa oraz rodzaj relacji nadawca-odbiorca. Wszystkie te cechy muszą być dostosowane do możliwości psychologicznych i intelektualnych odbiorcy. Podręczniki Nowej Ery i tu wykazują przewagą nad konkurencją. Nauczyciel, który zna swoich uczniów, powinien być w stanie łatwo dokonać prawidłowej oceny tego tekstu źródłowego.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Continue reading