Nowa Era podręczniki

Podręczniki Nowej Ery do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Dlaczego warto wybrać?

Przy ocenie zadań edukacyjnych najważniejszą kwestią wydaje się być ich przydatność w procesie uczenia się. W tych przedmiotach, gdzie uczeń uczy się pewnych procedur operacyjnych i uczy się wykonywać konkretne zadania, bardzo ważne są podręczniki, które będą to wszytko możliwie najbardziej wyjaśniać. Dobrze to zadanie wykonują wydawnictwa Nowa Era podręczniki do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka) i przyrodniczych (chemia, biologia, geografia).

Dlaczego ważne są konkretne polecania i zadania w podręcznikach?

Jest to wskazane zwłaszcza przedmiotów ścisłych i nauk przyrodniczych, gdzie praktyczne działania oparte na konkretnych algorytmach, w tym działania ściśle określone, zajmują znaczące miejsce. Tak się dzieje w podręcznikach Nowej Ery. Chociaż potrzeba tekstu wyjaśniającego i instruktażowego jest wyraźnie doceniana, to włączenie do podręczników komunikatów ewaluacyjnych i normatywnych pozostaje kwestią kontrowersyjną. Niemniej jednak ważnym elementem pozostają wszelkie takie, jak:

  • zadania dydaktyczne,
  • pytania,
  • instrukcje skierowane do ucznia.

Kształtowanie sądów i nawyków ucznia za pomocą podręcznika

Przekazanie zawartych w podręczniku wyroków dotyczących przedstawionych faktów oraz sformułowanie norm postępowania determinuje określenie postawy konkretnego ucznia. Z drugiej strony, może przyzwyczaić do przyswajania gotowych opinii i najlepszych praktyk. Wydawnictwa Nowa Era podręczniki ze strony taniaksiazka.pl pozwalają uczniom na zdobywanie wiedzy praktycznej z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Tutaj konieczna jest umiejętność rozwiązywania zadań i przeprowadzania doświadczeń, w czym podręcznik powinien pomóc.

Jaki język powinien być używany w podręczniku?

Oceniając dany podręcznik prze wyborem, warto również zwrócić uwagę na ekspresję języka w tekście. Istnieje pewna wizja, wynikająca z długiego procesu zbliżania wiedzy szkolnej do wiedzy naukowej. Język używany w naukach przyrodniczych powinien być językiem naukowym, a zatem językiem suchym, pozbawionym ekspresywnych środków wyrazu. Niemniej otaczający świat jest barwna, nie kończy się na wymiernych i wymiernych cechach, a zadaniem szkoły jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także kształtowanie wrażliwości ucznia i rozwijanie jego sfery emocjonalnej. Bogaty i wyrazisty język, np. spotykany w podręcznikach Nowej Ery, może być środkiem do osiągnięcia tego celu. Jednak rzadko są one uwzględniane w ocenie podręczników. Trudno jest wybrać kryteria oceny tego nośnika treści.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Continue reading